lördag 5 februari 2011

Diabas en del av kulturarvet

Emmaboda Granit har ansökt om att få bryta svart granit, även kallat diabas, i trakterna runt Biskopsgården i nordöstra Skåne. Det är främst Osby och Östra Göinge kommun som berörs och det finns de som är både positiva och negativa till Emmaboda Granits initiativ.

Spontant ser jag mycket positivt på en etablering av stenbrytning. Jag är själv uppvuxen i Osby kommun och minns mycket väl utflykterna till Hägghults stenbrott där diabasbrytning har ägt rum i över 100 år. Om du har vägarna förbi, missa inte dragspelsmuséet om det fortfarande finns kvar.

Stenbrytning har historisk varit en mycket tung industri och det finns många berättelser om denna näring som kommit att vara kännetecknande för skogarna runt Lönsboda. Kommunchefen i Östra Göinge har uttryckt att stenbrytningen i det närmaste bör betraktas som ett kulturarv, en hållning som jag absolut instämmer med.

Frågan är dock under vilka premisser man ska tillåta en nyetablering av stenbrytning. Jag kan samtidigt förstå de närboendes oro för buller i samband med en sådan verksamhet. Jag tycker att företrädare för Emmaboda Granit, kommunerna samt de närboende bör träffa varandra för att på ett pragmatiskt och konstruktivt sätt hitta en modell som kan fungera för alla parter.

Det finns flera positiva aspekter med att låta stenbrytning få fortsätta i nordöstra Skåne. Framför allt skapar det nya arbetstillfällen, vilket kanske i grunden är det starkaste argumentet. Att det sedan är en verksamhet som håller liv i ett kulturarv är en ren bonus. Diabas är en exportsuccé som kan återfinnas runt om i världen, framför allt i USA. Det används till gravstenar, husfasader och som fundament till statyer.

Nu är jag varken engagerad i Östra Göinge eller Osby kommun, så jag har ingen möjlighet att påverka i frågan mer än att försöka skapa opinion. I mån av tid ska jag försöka fördjupa mig i frågeställningen runt Emmaboda Granits önskan om att bryta diabas, men spontant är jag absolut positiv till initiativet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper