lördag 29 januari 2011

Italiens kulturarv

Hej igen kära blogg.

Det är med bestörtning jag följer rapporteringen om det allt mer undermåliga underhållet av Pompejis ruiner i Italien. Tyvärr satsar Italien likt flera andra europeiska länder allt mindre pengar på kultur då andra utgiftsområden tendererar att bli allt för krävande. Kultur får helt enkelt stryka på foten när inte pengar räcker till.

Förståelsen för sådant som hör till kulturarv måste öka. När något försvinner kommer det tyvärr aldrig igen, därför är det av yttersta vikt att bevara det som faktiskt finns kvarlämnat för eftervärlden. Lika mycket som jag är beredd att skrika mig hes över bevarandet av det svenska kulturarvet, precis lika viktigt är det att Italien med dess medborgare lägger resurser på att bevara det kulturarv som finns inom deras nation. Vad är mångfald om inte varje nations unika historia?

Vi kommer alltid att lära av det som varit, precis som framtida generationer kommer lära av det vi idag kallar samtid. Vi finns alla i ett sammanhang, ett historiskt sammanhang och det måste vi bevara. Detta bör gälla alla länder i världen!

Därför hoppas jag innerligt att Italien omprioriterar något så att inte fler ruiner riskerar att rasa i Pompeji, eller att något annat av stort kulturellt värde försvinner. Jag tycker det är deras egen skyldighet, varken mer eller mindre.

Jag funderar seriöst på att göra något aktivt i den här frågan, för det är precis lika viktigt att andra länder värnar sitt kulturarv som det är för Sverige att värna sitt eget. Förhoppningsvis kan vi driva en politik där vi kan vara föredömen även för andra länder genom att stärka vårt kulturella arv i Sverige. Där mina vänner, där hittar vi riktig mångfald där varje folk och nation har sin egen historia att berätta - allt sammanvävt med vartannat genom historiens gång.

Man kan kalla det summan av mänsklighetens gärningar, och resan är långt ifrån slut. Det kommer framtida generationer få vittna om!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

MediaCreeper